Projekt umocnienia wykopu dla potrzeb budowy wiaduktu kolejowego w ramach budowy autostrady A4 w rejonie Brzeska

Realizacja - a4 brzesko wk-90

Wykonano projekt umocnienia wykopu przy pomocy ściany z grodzic stalowych GU16-400 dla potrzeb budowy nowego wiaduktu kolejowego nad drogą wojewódzką nr 768 Jędrzejów-Brzesko w ramach budowy autostrady A4 . Nowobudowany wiadukt zaprojektowany został w miejscu istniejących dwóch torów kolejowych bez możliwości wykonania tymczasowych torów objazdowych. Przez cały cykl budowy można było wyłączyć z eksploatacji tylko jedne tory kolejowe i dlatego nastąpiła konieczność umocnienia ścian wykopu o głębokości do 9m w pasie międzytorza na całej długości projektowanego obiektu. Dodatkowo podczas wykonywania prac ze okazało się niemożliwe pogrążenie grodzic stalowych o długościach większych niż 10m. Dla uzyskania stateczności ściany zabezpieczającej wykop zastosowano dwa rzędy kotew gruntowych iniekcyjnych wykonywanych w systemie GSI GONAR, których położenie oraz rozstaw dostosowano do warunków geologicznych oraz projektowanej maksymalnej głębokości robót ziemnych.

 

Na zdjęciu przedstawiono montaż trzeciego rzędu ściągów stalowych. Wszystkie prace związane z realizacją umocnienia wykopu wykonała firma: Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J.