Projekt posadowienia pośredniego podpór tymczasowych zlokalizowanych w nurcie rzeki Raba w ramach realizacji mostu autostradowego MA-38 w ciągu autostrady A4

Realizacja - a4 bochnia ma-38

Wykonano projekt posadowienia pośredniego na rurach stalowych o średnicy 530mm wraz z projektem wykonawczym rusztu stalowego opartego na wykonanych palach fundamentowych. Ze względu na konstrukcję mostu autostradowego oraz technologię jego wykonywania zaistniała konieczność wykonania dwóch podpór tymczasowych zlokalizowanych w nurcie rzeki Raba, których zadaniem jest bezpieczne przeniesienie obciążeń przy zminimalizowaniu osiadań. Po analizie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz sytuacji terenowej zdecydowano się na zastosowanie pali fundamentowych rurowych wraz z opartym na nich rusztem stalowym wykonanym z kształtowników gorącowalcowanych HEB300÷HEB360.

 

Na zdjęciu przedstawiono widok na jedną z podpór tymczaowych: bliżej w etapie wykonania rusztu stalowego, w głębi z opartymi już na nim wieżami rusztowaniowymi. Wszystkie prace związane z realizacją podpór tymczasowych wykonała firma: Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J.