Projekt umocnienia wykopu dla potrzeb budowy dwóch budynków biurowych w Katowicach przy ul. Francuskiej

Realizacja - ul_francuska katowice

Wykonano projekt umocnienia wykopu dla potrzeb budowy dwóch obiektów biurowych w Katowicach przy ul. Francuskiej. Ze względu na małą odległość projektowanego obiektu od granicy działki oraz brak możliowości późniejszego odzyskania materiału obudowy wykopu zastosowano tzw. ściankę berlińską, w której skałd wchodziły kształtowniki stalowe IPE300÷IPE500 oraz jako opinka krawędziaki drewniane o gr. 10÷15cm. Dla uzyskania stateczności ścian zabezpieczających wykop zastosowano kotwy iniekcyjne wykonywane w systemie GSI GONAR, których położenie oraz rozstaw dostosowano do warunków geologicznych. Na jednej ze ścian przewidziano możliwość tymczasowego zamocowania kolektora ściekowego o średnicy 1500mm

 

Na zdjęciu przedstawiono roboty zbrojarskie płyty fundamentowej w bezpośrednim sąsiedztwie obudowy wykopu. Wszystkie prace związane z realizacją umocnienia wykopu wykonała firma: Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J.