Projekt umocnienia wykopu dla potrzeb budowy budynku biurowego przy ul. Granicznej w Katowicach

Realizacja - ul_graniczna w katowicach

Wykonano projekt umocnienia wykopu dla potrzeb budowy obiektu biurowego w Katowicach przy ul. Granicznej. Z trzech stron istniała możliwość odzyskania materiału obudowy dlatego zdecydowano się na zastosowanie grodzic stalowych GU16-400. Z czwartej strony zastosowano tzw. ściankę berlińską, w której skałd wchodziły kształtowniki stalowe IPE450 oraz jako opinka krawędziaki drewniane o gr. 12,5cm. Dla uzyskania stateczności ścian zabezpieczających wykop zastosowano kotwy iniekcyjne wykonywane w systemie GSI GONAR, których położenie oraz rozstaw dostosowano do warunków geologicznych.

 

Na zdjęciu przedstawiono widok na ścianę z grodzic po lewej stronie oraz na ścianę berlińską w centralnej części zdjęcia. Wszystkie prace związane z realizacją umocnienia wykopu wykonała firma: Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J.