Projekt umocnienia wykopu dla potrzeb budowy wiaduktu drogowego w Krzeszowicach

Realizacja

Wykonano projekt umocnienia wykopu przy pomocy ściany z grodzic stalowych GU16-400 dla potrzeb budowy nowego wiaduktu nad torami kolejowymi w miejscowości Krzeszowice. Nowobudowany wiadukt zaprojektowany został w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej drogi i dlatego nastąpiła konieczność umocnienia ścian wykopu o głębokości do 12m na całej długości projektowanego obiektu. Dla uzyskania stateczności ściany zabezpieczającej wykop zastosowano ściągi stalowe wysokiej wytrzymałości SAS, których położenie oraz rozstaw dostosowano do warunków geologicznych oraz projektowanej maksymalnej głębokości robót ziemnych.

 

Na zdjęciu przedstawiono montaż trzeciego rzędu ściągów stalowych. Wszystkie prace związane z realizacją umocnienia wykopu wykonała firma: Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J.