Rewitalizacja oraz rozbudowa uzdrowiska Żegiestów

Żegiestów

W Żegiestowie (miejscowość w województwie małopolskim ok. 20km od Krynicy Zdrój) funkcjonowało w XX wieku duże europejskie uzdrowisko wkomponowane w malowniczą dolinę rzeki Poprad. Niestety wraz z przemianami politycznymi pod koniec ubiegłogo stulecia pogorszyły się warunki ekonomiczne funkcjonaowania takich ośrosków co spowodowało zamknięcie uzdrowiska Żegiestów.

Spółka "Cechini Żegiestów Zdrój Główny" podjęła się ambitnego planu przywrócenia tego wspaniałego ośrodka na mapę uzdrowisk europejskich o najwyższym standardzie.

W ramach prac projektowych wykonano opracowania dotyczące przebudowy, nadbudowy już istniejących obiektów uzdrowiskowych, a także nowo planowanych budynków. Plany inwestycyjne zakładają realizację ok. 55 000m2 powierzchni użytkowej. Powierzchnia 23 000m2 będzie przeznaczona pod funkcje rozrywkowe, usługowe, handlowe ( Aqua Park, Parko Zdrojowy, Park Rozrywki, Medical Spa wraz z szeregiem usług leczniczych i pijalnią wód mineralnych). Pozostałe 32 000m2 stanowić będzie baza hotelowa dla ok. 1 500 gości o bardzo zróźnicowanych wymaganiach.