Budynek mieszkalny wielorodzinny - Łomianki ul. ks. Józefa Poniatowskiego

Łomianki ks józefa poniatowskiego

Wykonano projekt budowlany, a następnie wykonawczy budynku mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Łomiankach przy ul. ks. Józefa Poniatowskiego.

Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną i został zaprojektowany jako szkieletowy żelbetowy z wypełnieniem ceramicznym.

Posadowienie zrealizowano jako bezpośrednie na płycie fundamentowej.

Stropy zaprojektowo jako żelbetowe monolityczne o układzie słupowo-ryglowym.  Ze względu na aranżację architektoniczną kondygnacji -1, w której nie istniała możliwość umieszczenia słupów bezpośrednio pod elementami konstrukcyjnymi pionowymi kondygnacji nadziemnych zaistniała konieczność wykonania belek żelbetowych poprzecznych zdolnych do przeniesienia obciążenia pochodzącego z wyższej części budynku.