Budynek biurowo-handlowy z garażem wielopoziomowym Orange Office Park w Krakowie

Realizacje - budynek handlowo-biurowy orange office park w krakowie

Wykonano projekt budowlany budynku biurowo handlowego z garażem wielopoziomowym Orange Office Park zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Klimeckiego.

Zaprojektowany przez nas I-szy etap inwestycji, to budynek "Amsterdam" posiadający cztery kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną wraz z przylegającym segmentem garażu wielopoziomowego. Ta część inwestycji obejmuje 11 830m2 powierzchni biurowej, 2 460m2 powierzchni handlowej oraz 558 miejsc parkingowych.

Posadowienie zrealizowano jako bezpośrednie na płycie fundamentowej - ze względu na występowanie w podłożu gruntowym warstw geotechnicznych o znacznej ściśliwości przewidziano wymianę gruntu realizowaną z zastosowaniem ścian z grodzic stalowych - wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej.

Konstrukcja budynku żelbetowa monolityczna. Stropy zaprojektowo jako o układzie słupowo-ryglowym o słupowo-płytowym.  Ze względu na znaczną powierzchnię obiektu zastosowano podział na segmenty dylatacyjne. Wewnętrzny dziedziniec stanowi oddylatowany fragment konstrukcji, nad którym wykonano dźwigary kratowe stalowe. W dylatacjach elementów pionowych zastosowano systemowe trzpienie dylatacyjne.