Budynek mieszkaniowy wielorodzinny w Nowym Sączu

Realizacje - budynk mieszkaniowy wielorodzinny w nowym s

Wykonano projekt budowlany budynku mieszkaniowego wielorodzinnego zlokalizowanego w Nowym Sączu przy ul. 29 Listpada.

Budynek posiada pięć kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną i został zaprojektowany jako szkieletowy żelbetowy z wypełnieniem ceramicznym. Zaprojektowano go jako dwie oddylatowane części .

Posadowienie zrealizowano jako bezpośrednie na ruszcie fundamentowym składającym się z ław oraz stóp fundamentowych.

Stropy zaprojektowo jako żelbetowe monolityczne o układzie słupowo-ryglowym.