Przebudowa oraz rozbudowa pensjonatu na budynek mieszkaniowy wielorodzinny w Krynicy Zdrój

Realizacje - budynk mieszkaniowy wielorodzinny w krynicy z

Wykonano projekt budowlany przebudowy oraz rozbudowy pensjonatu na budynek mieszkaniowy wielorodzinny zlokalizowany w Krynicy Zdrój przy ul. Zielonej.

Istniejący budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, po nadbudowie będzie powiększony o jeszcze jedną kondygnację. Część dobudowywana posiada pięć kondygnacji nadziemnych oraz jedną podziemną i została zaprojektowana jako szkielet żelbetowy z wypełnieniem ceramicznym.

Posadowienie zrealizowano jako bezpośrednie na płycie fundamentowej, w poziomie posadowienia występują grunty skaliste, a sąsiedztwo istniejącego obiektu posadowionego powyżej spowodowało konieczność pogłębienia istniejących fundamentów.

Stropy zaprojektowo jako żelbetowe monolityczne o układzie słupowo-ryglowym.