Projekt umocnienia wykopu dla wiaduktów kolejowych nad Drogą Południową w Jastrzębiu

Jastrzebie

Wykonano projekt umocnienia wykopu przy pomocy ściany z grodzic stalowych GU16-400 dla potrzeb budowy nowych wiaduktów kolejowych nad Drogą Południową w Jastrzębiu. Nowobudowane wiadukty zaprojektowane zostały w miejscu istniejących siedmiu torów kolejowych. Przez cały cykl budowy można było wyłączyć z eksploatacji maksymalnie 4 tory kolejowe i dlatego nastąpiła konieczność umocnienia ścian wykopu na całej długości projektowanych podpór obiektu. Dla uzyskania stateczności ściany zabezpieczającej wykop zastosowano 3÷4 rzędy ram rozporowych z kształtowników stalowych o geometrii w jak najmniejszym stopniu ingerującej w obszar projektowanego obiektu.

 

Wszystkie prace związane z realizacją umocnienia wykopu wykonała firma: Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J.