Projekt umocnienia wykopu dla budowy obiektów WK-438a i WK-438b - Autostrada A1 od węzła Piekary Śląskie do węzła Maciejów

Wiadukt wk-438

Wykonano projekt umocnienia wykopu przy pomocy ściany z grodzic stalowych GU16-400 dla potrzeb budowy nowego wiaduktu kolejowego nad autostradą A1 od węzła Piekary Śląskie do węzła Maciejów. Nowobudowany wiadukt zaprojektowany został w miejscu istniejących trzech torów kolejowych (dwa tory kolejowe normalnej szerokości, a trzeci dla koleji wąskotorowej). Przez cały cykl budowy nie można było wyłączyć z eksploatacji torów kolejowych i dlatego nastąpiła konieczność umocnienia ścian wykopu o głębokości do 16m na całej długości projektowanego obiektu. Dla uzyskania stateczności ściany zabezpieczającej wykop zastosowano 3÷4 rzędów ściągów stalowych wykonywanych w technologii przewiertu sterowanego, których położenie oraz rozstaw dostosowano do warunków geologicznych oraz projektowanej maksymalnej głębokości robót ziemnych. W obszarze projektowanych podpór wiaduktu wykonano konstrukcje rozporowe z kształtowników stalowych o geometrii w jak najmniejszym stopniu ingerującej w obszar projektowanego obiektu.

 

Wszystkie prace związane z realizacją umocnienia wykopu wykonała firma: Zakład Robót Inżynieryjnych Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.J.