Oferta

Nasza oferta obejmuje:

 
 • projekty branży konstrukcyjnej (koncepcje, projekty budowlane, wykonawcze oraz warsztatowe)
  • obiekty budownictwa mieszkaniowego i ogólnego
  • obiekty przemysłowo – handlowe,
  • obiekty użyteczności publicznej,
  • budownictwo przemysłowe
  • obiekty modernizowane i remontowane,
  • inne konstrukcje inżynierskie
 • projekty geotechniczne
  • obudowa głębokich wykopów
  • posadowienie pośrednie
  • wzmocnienie podłoża gruntowego
 • ekspertyzy i opinie konstrukcyjne istniejących obiektów,
 • projekty naprawy konstrukcji uszkodzonych
 • nadzór inwestorski i autorski,
 • doradztwo w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych,